Header Ads

test

Huyện Yên Mỹ nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường

    Trở thành huyện nông thôn mới (NTM) năm 2020 là mục tiêu lớn mà cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) đang quyết tâm thực hiện. Để đạt được mục tiêu này, huyện Yên Mỹ đang nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí môi trường.

    Ngay từ khi bắt đầu triển khai xây dựng NTM, huyện Yên Mỹ đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền sự cần thiết phải thực hiện tiêu chí môi trường, vận động nhân dân nâng cao ý thức nhằm từng bước thay đổi nhận thức, thói quen, tập quán của cộng đồng về BVMT nông thôn.  

    Tại nhiều địa phương trong huyện, tiêu chí môi trường được gắn với việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, danh hiệu làng văn hóa, gia đình văn hóa, đưa tiêu chí bảo vệ môi trường vào quy ước, hương ước của thôn. Nhiều phong trào, mô hình về BVMT được duy trì có hiệu quả như: "Vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm”, phong trào "5 không, 3 sạch” do Hội Liên hiệp Phụ nữ làm nòng cốt; "Ngày Thứ bảy tình nguyện”, "Ngày Chủ nhật xanh” của Đoàn Thanh niên; "Xanh - Sạch - Đẹp” trong các trường học... đã từng bước cải thiện chất lượng môi trường.

    Mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình đã được triển khai từ năm 2015 trên địa bàn huyện với 100% số xã, thị trấn đã tham gia triển khai thực hiện.

    Huyện Yên Mỹ quyết tâm phấn đấu sẽ trở thành huyện NTM trong năm 2020. Trong thời gian tới, cùng với ngân sách hỗ trợ của Nhà nước, huyện phấn đấu phát huy nội lực, huy động sự tham gia đóng góp của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và các dự án để thực hiện tiêu chí môi trường và các tiêu chí huyện NTM tốt hơn nữa.  


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.